ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน TAK ME MORE

วันที่ 17 มีนาคม 2565 กลุ่มอำนวยการ สพม.ตาก จัดประชุมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน การประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “TAK ME MORE ตาก…มีอะไร?มากกว่าที่คิด”โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย ดร.ภัทรมนัส ศรีตระกูล ที่ปรึกษา ด้านวิชาการ สพม.ตาก นางฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนายชุติพงศ์ พิชัยสุขวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป เป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดตาก ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก