ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม Active Learning

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่ตอบสนองสมรรถนะตามบริบท “AL Hero : Learning Community” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร