นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการประกวด TAK ME MORE

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นางฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตากฯ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยได้ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “TAK ME MORE ตากมีอะไร?…มากกว่าที่คิด” ซึ่งสพม.ตาก ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดตาก จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียน สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตาก โดยมีนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 105 ผลงาน และได้พิจารณาตัดสินการประกวดเรียบร้อยแล้ว มีรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จำนวน 7 รางวัล ระดับเหรียญเงิน จำนวน 8 รางวัล และระดับเหรียญทองแดง จำนวน 2 รางวัล ผ่านรูปแบบออนไลน์ระบบ Web Conference (WebEx)