ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงาน และบุคลากร สพม.ตาก รับฟังนโยบาย ของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2565 ผ่านระบบออนไลน์ และประชุมติดตามการดำเนินงานประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก