ประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษตาก

วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มนโยบายและแผน สพม.ตาก จัดประชุมการจัดทำโครงการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก โดยมี ดร.ศราวุธ คำแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก