ดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ปัญญาภิวัฒน์ สิงห์สมุทร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดตากจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2565 (ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ) โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก รอง ผอ.สพม.ตาก ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC และ โรงเรียนสิงห์สมุทร สังกัด สพม.ชลบุรี ระยอง ตามลำดับ