ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 กลุ่มนโยบายและแผน สพม.ตาก จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ สพม.ตาก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา “ธารน้ำใจ” โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จังหวัดตาก