อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย

15 มิถุนายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิด และ นายกองโทธารณา คชเสนี วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก