ประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนแม่กุวิทยาคม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย ดร.ศราวุธ คำแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก และนางสาวณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก