ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ และสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ และสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดเตรียมการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ และสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ให้มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก