ประชุม ผอ.เขต cluster 17

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลในเชิงประจักษ์ โดยมี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุม ผ่านช่องทาง google meet