คัดเลือกนักเรียน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานประชุมคัดเลือกนักเรียน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการจาก สพม.ตาก สพป.ตากเขต 2 และนักเรียนคัดเลือกทุน จำนวน 12 ราย ผ่านทางช่องทาง google meet ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก