ลงพื้นที่ติดตาม 10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ยกกระบัตร สามเงา

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลนโยบายฯ สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง ลงพื้นที่ติดตาม 10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน นวัตกรรมในการขับเคลื่อนณ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมและโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ตามลำดับ