ศึกษาดูงาน รร สังวาลย์วิทยา

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.ตาก และบุคลากรในสังกัด ศึกษาดูงานศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมทักษะอาชีพ “เรือนเพาะชำคาเฟ่” โรงเรียนสังวาลย์วิทยา โดยมีนางประกายดาว ใจคำปัน ผอ.รร.สังวาลย์วิทยา พร้อมด้วย บุคลากรและนักเรียนในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่