ร่วมรับชมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Eco School

ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมรับชมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – School) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนงานโรงเรียนอีโคสคูล(Eco – School) จากระดับนโยบายปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและประสบความสำเร็จ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Citizen) และสนับสนุนกลไกการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ผ่านระบบ Zoom Meeting