ร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE

สพม.ตาก ร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตาก ในงานมหกรรม เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565