ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. มอบเกียรติบัตรประกาศศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับ สถานศึกษาสังกัด สพม.ตาก จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อนภารกิจการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ณ ห้องประชุมสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก