จัดอบรม SPM TAK Young Reporter

วันที่ 12 กันยายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนยุคอัลฟ่า (GEN ALPHA) สู่การพัฒนาเป็นพลโลก ให้กับตัวแทนนักเรียนในสังกัด โดยมี นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.ภัทรมนัส ศรีตระกูล อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา และ ทีมคณะวิทยากรจาก สพม.ตาก ร่วมเป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงการสร้างข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ในด้าน Critical Thinking จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ณ บ้านพักเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก