บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา

วันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด (SDG4) จัดโดย ศึกษาธิการจังหวัดตาก โดยมีนายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก