เข้ารับฟังนโยบาย “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตากพร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงาน และบุคลากร ร่วมรับฟังนโยบาย ของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 33/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก