สพม.ตาก ประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผอ.รร.ตากพิทยาคม เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ ร่วมกับคณะส่วนล่วงหน้าฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วย