สพม.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 30/2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 30/2565 เพื่อพิจารณามาตราการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด พื้นที่จังหวัดตาก ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผ่านการประชุม ทางไกล ระบบ Cisco webex Meeting โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมลานสาง สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก