สพม.ตาก จัดรอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ส.ต.ต. ดร นปดล นพเคราะห์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Govemment Procurement :e-GP) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุของสถานศึกษา โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดตากให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 115 โรงเรียนตากพิทยาคม