สพม.ตาก ร่วมสนับสนุนสิ่งของเพื่อใช้ในการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดตาก และออกร้านมัจฉากาชาดจังหวัดตาก ประจำปี 2565 – 2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ส.ต.ต. ดร นปดล นพเคราะห์ ร่วมสนับสนุนสิ่งของเพื่อใช้ในการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดตาก และออกร้านมัจฉากาชาดจังหวัดตาก ประจำปี 2565 – 2566 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมรับมอบสิ่งของสนับสนุน ณ เหล่ากาชาด จังหวัดตาก