สพม.ตาก ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง เพื่อขอใช้เป็นสถานที่จัดตั้งสำนักงานแห่งใหม่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก และคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้ง สพม.ตาก ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมผู้นำชุมชนโรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง สังกัด สพป.ตาก เขต 1 เพื่อขอความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง ในการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากแห่งใหม่