สพม.ตาก เข้ารับฟังนโยบาย “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2565 และประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพ สพม.ตาก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงาน และบุคลากร ร่วมรับฟังนโยบาย ของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 41/2565 ผ่านระบบออนไลน์ และ และประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพ สพม.ตาก ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก