สพม.ตาก ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดและกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก