สพม.ตาก เข้ารับฟังนโยบาย “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดร่วมรับฟังนโยบาย ของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก