สพม.ตาก ประชุมคณะกรรมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

18 มกราคม 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1