สพม.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

วันที่ 23 มกราคม 2566 ส.ต.ต ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การจัดหลักสูตรท้องถิ่น “รักษ์ตาก” ที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ การบริหารจัดการนักเรียนพักนอน การกำกับติดตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) หรือทุนเสมอภาค และมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในการนี้ได้พบปะนักเรียนหน้าเสาธง และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร คณะครู นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการประกวดต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ คณะครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย (cr.ภาพข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ รร.อุ้มผางวิทยาคม)