สพม.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่กุวิทยาคม

วันที่ 24 มกราคม 2566 ส.ต.ต ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่โรงเรียน แม่กุวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การจัดหลักสูตรท้องถิ่น “รักษ์ตาก” ที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ การกำกับติดตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) หรือทุนเสมอภาค และมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยมี ดร.ลาวัลย์ เกติมา ผอ.รร.แม่กุวิทยาคม คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ (cr.ภาพข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ รร.แม่กุวิทยาคม)