สพม.ตาก เข้ารับฟังนโยบาย “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2566 และประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพ สพม.ตาก

วันที่ 25 มกราคม 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงาน และบุคลากรร่วมรับฟังนโยบาย ของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 4/2566 ผ่านระบบออนไลน์ และ ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพ สพม.ตาก ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก