สพม.ตาก ประชุมคณะทำงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3

26 มกราคม 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก