โครงการเข้าค่ายอบรมกีฬาแฮนด์บอล

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.มนตรี  ใยระย้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมกีฬาแฮนด์บอล  ระหว่างวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 – วันจันทร์ ที่ 20  มีนาคม 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาแฮนด์บอลที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์  ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม – วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566  ณ จังหวัดนครสวรรค์