ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 สพม.ตาก จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ และ ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 (ออมทรัพย์สามัญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก