ิจกรรม WORKSHOP และมอบปลอกแขน นักประชาสัมพันธ์น้อย สพม.ตาก SPM.Tak Young Reporter

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม “การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และ SPM.Tak Young Reporter” พร้อมด้วย นายสิงห์เพชร สุทธิ รอง ผอ.สพม.ตาก นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมแบ่งกลุ่ม workshop ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง และมอบปลอกแขน นักประชาสัมพันธ์น้อย สพม.ตาก (SPM.Tak Young Reporter) โดยมีคณะครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัดที่ทำหน้าที่การประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจรีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1Am2B2rt8ciD36TMa5dmpwRESkdeGxvQO?usp=sharing