ประชุมคณะกรรมการโครงการติดตามผล การดำเนินงานความปลอดภัยใน สถานศึกษา

วันที่ 1 กันยายน 2566 ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโครงการติดตามผลการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก โดยมีนายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ สพม.ตาก และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก