โครงการห้องเรียน EIS จัดกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โครงการห้องเรียน EIS จัดกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ สิริมูลเครือ หัวหน้าโครงการห้องเรียน EIS ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนโครงการ EIS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 – 6/8 รายวิชาเคมี ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 2 โรงเรียนตากพิทยาคม
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์ พรรณโรจน์ อาจารย์จากสถาบันกวดวิชาชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากร