ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ครั้งที่​ 9/2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายสิงห์เพชร สุทธิ รอง ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.ตาก ครั้งที่ 9/2566 โดยมี นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก ผู้อำนวยการโรงเรียน และผอ.กลุ่มงาน สพม.ตาก เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก