เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจนักเรียนครู และผู้ปกครอง

วันที่ 15 กันยายน 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายสิงห์เพชร สุทธิ รอง ผอ.สพม.ตาก นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก ผู้บริหาร และผอ.กลุ่มงาน สพม.ตาก ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านนักเรียนและครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ที่อาศัยอยู่ติดแนวชายแดน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยปัญหา สงครามตามแนวชายแดนแม่สอด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยมีนางสาว ลาวัลย์ เกติมา ผอ.รร.แม่กุวิทยาคมและคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ตำบลแม่กุ อำเเม่สอด จังหวัดตาก