โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม : รางวัลต้นเเบบ โรงเรียนขนาดกลาง สพม.ตาก นวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระพรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านที่ 4 จิตอาสาด้วยหัวใจ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มอบเกียรติบัตร รางวัลต้นเเบบ โรงเรียนขนาดกลาง สพม.ตาก นวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านที่ 4 จิตอาสาด้วยหัวใจ