ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้บริหาร และข้าราชการครู เกษียณอายุราชการปี 2566 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

วันที่ 15 กันยายน 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายสิงห์เพชร สุทธิ รอง ผอ.สพม.ตาก นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก และผอ.กลุ่มงาน สพม.ตาก ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้บริหารและข้าราชการครู เกษียณอายุราชการ ปี 2566 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จำนวน 2 ท่าน คือ 1.นางศรีรัตน์ อินทนุ ผอ.รร.แม่ปะวิทยาคม และ 2.นายวีรชน จตุรภัทรวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมวัฒนาวิลเลจรีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก