ตัดสินการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (Speech contest) เรื่อง “รักษา ชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 18 กันยายน 2566 ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (Speech contest) เรื่อง “รักษา ชาติ และความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนางสุภัทร เงินดี ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.รร.สรรพวิทยาคม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก