มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าๆ 

นางวรรณฤดี    กิจเจริญรุ่งโรจน์   ประธานแม่บ้านมหาดไทย ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายนวพล นวกูลภัณฑ์        นายอำเภอบ้านตาก และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบทุนการศึกษา และมอบของอุปโภค-บริโภค ให้กับ           เด็กชายวัชรินทร์ นอกใน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าๆ
ณ ห้องประชุมจามจุรี   โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก