โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม : พิธีสวนสนามอำลาเกษียณอายุราชการ ของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ

นางศรีรัตน์ อินทนุ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ พร้อมด้วย นายวีรชน จตุรภัทรวงศ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ร่วมพิธีสวนสนามอำลาเกษียณอายุราชการ ของงผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ จัดโดย ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 ณ สนามกีฬาโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก