คัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD

วันที่ 20 กันยายน 2566 ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธ์ุ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก