คัดเลือกเด็ก และเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567

วันที่ 20 กันยายน 2566 ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมลานสาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก