การแข่งขันต่อคำศัพท์และสมการ ระดับประเทศ Supreme KST Thailand Logic Games 2023

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ในงานมหกรรมทางวิชาการ การแข่งขันต่อคำศัพท์และสมการ ระดับประเทศ Supreme KST Thailand Logic Games 2023 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้นำนักเรียนเข้าร่วม ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทีม ได้แก่
ทีมที่ 1 เด็กชายกฤตาณัฐ ปานดวง และเด็กชายพัชรพล บุญทะลา
ทีมที่ 2 เด็กหญิงณิชมน พรมเสน และเด็กชายพรหมพิริยะ รัตนโมรา
ทีมที่ 3 เด็กหญิงสาริศา จันตรี และเด็กชายณนนท์ สืบชมภู
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ทีม ได้แก่
นายรามิล อินอยู่ และนางสาววรวรรณ พงษ์เจือทอง
ฝึกซ้อมโดยครูธกานต์ สมหมาย ครูรัตนา โอบอ้อม และครูสุชาดา มาลีแก้ว