ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566  ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มอบหมายให้       รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เนื่องในโอกาส
นายภาณุวัตร จันทร์แดง ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก