การสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพรับราชการตำรวจ

พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ อิ่มเอิบ สวป.สภ.บ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก          มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพรับราชการตำรวจ
และให้ความรู้ในหัวข้อ การต่อต้านความรุนแรง การไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด         การจราจร การมีใบขับขี่  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก